Жаңы багыт!

Кыргызстандын баардык аймагына жеткиликтүү болгон,  жаңы жолду көрсөтүүчү кыргыз тилиндеги контент.

Окуганды үйрөн

Заманбап бол

Innovative

Өзүңдү өнүктүр

Мамлекетти өнүктүр

Биз эмне кылабыз?

Медиа Долбоорлор

Пайдалуу  кыргызча видеолор менен жеткиликтуу тилде билим жайылтуу –  негизги максаттарыбыздын бири. Төмөндө сизди кызыктырган долбоорду тандап көрө аласыз

IT КУРСТАРЫ

Биздин досторубузга санариптештирилген учурда замандын талабына ылайык болгон билимди берууго ар дайым даярбыз. Биздин курстарды алдыдан коро аласыз

МЕДИА ДОЛБООРЛОР

Биздин медиа – сейрек кездешуучу долбоордун бири жана алдынкысы, технологиялар боюнча кыргызча, жеткиликтуу тилде айтуу менен тушундуруп беребиз

IT КУРСТАРЫ

Замандын талабына жараша жана келечеги бар болгон кесиптин ээлери болуусуна жол корсотуу менен жардам берууго ар дайым даярбыз

IOS КУРС

WEB САЙТ КУРС

ДИЗАЙН КУРС